Nhật Ký Du Học Hỏi và Đáp – Quang Lam TV

Published on June 13, 2019

Nhật Ký Du Học Hỏi và Đáp – Quang Lam TV
Nhật Ký Du Học – Hỏi & Đáp
Lê Nguyễn Hoàng Vũ hỏi
Em chào anh Lâm, chào anh Hoà. 2 anh cho em hỏi là trường hợp a Hoà học Master 2 năm, nhưng học rút xuống còn 14 tháng thì lúc xin PGWP thì có thể được tối đa 2-3 năm không ạ? Trường hợp học PostGrad thì có được áp dụng tương tự được không? Em cảm ơn và chúc 2 anh sức khoẻ!