Nhật Ký Du Học Hội Thảo Du Học Canada Tại Việt Nam – Quang Lam TV

Published on June 13, 2019

Nhật Ký Du Học Hội Thảo Du Học Canada Tại Việt Nam – Quang Lam TV
Anh Tôn Thất Hòa công tác VN tại Hội Thảo Du Học khu vực Đông Nam Á.
Khuyến khích Du học tại Mỹ, Canada, Australia….
Nhân dịp có hội thảo anh Tôn Thất Hòa sẽ có nhiều buổi gặp mặt trực tiếp cùng Học sinh và thân nhân tại nhiều tình thành tại VN.