Nhà trẻ ở Ontario được mở lại vào ngày 12 – 6 – 2020 – Quang Lam

Published on June 15, 2020

Nhà trẻ ở Ontario được mở lại vào ngày 12 – 6 – 2020 – Quang Lam
Hôm 9/6/2020, thủ hiến Doug Ford loan báo rằng tất cả các nhà trẻ ở Ontario sẽ được phép mở lại — với nhiều biện pháp hạn chế — từ thứ Sáu 12/6.
Ông nói rằng cần có nhiều cách trợ giúp để người dân có thể đi làm trở lại, khi phần lớn các vùng của tỉnh bang bước vào Giai đoạn 2 của quá trình tái hoạt động vào ngày 12/6.