Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario Sẽ Được Xây Ở Thành Phố Brampton – Quang Lam

Published on February 22, 2020

Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario Sẽ Được Xây Ở Thành Phố Brampton
Đề nghị xây làng dưỡng lão Tuổi Hạc ở thành phố Brampton đã được Nghị viên Thành phố ủng hộ nhiệt tình. Ông Jeff Bowman là người vận động kiếm sự hỗ trợ của Hội đồng thành phố để được cấp miếng đất rộng 5 acre tại số 8950 Đường McLaughlin, Brampton để xây dựng một dự án lớn mà cộng đồng chúng ta đang cần: nhà chăm sóc dài hạn hiện đại với 160 giường, và 140 căn đầy đủ tiện nghi với giá cả phải chăng dành cho quý bác cao niên.