Nhà Độc Lập Đang Khởi Sắc P1- Quang Lam TV

Published on February 11, 2020

Nhà Độc Lập Đang Khởi Sắc P1
Sau nhiều năm im ắng vì thiếu hụt nguồn nhà độc lập trong danh sánh đăng bán, thị trường nhà độc lập đang dần khởi sắc, theo các thống kê trong những tháng đầu của năm 2019.