Người nước ngoài có thể mua nhà ở Canada không.

Published on March 22, 2021

Team Quang Lam – Người nước ngoài có thể mua nhà ở Canada không?
Canada có chính sách tương đối cởi mở đối với người nước ngoài muốn mua nhà hoặc tài sản khác, và những người không cư trú có quyền sở hữu tương tự như cư dân Canada. Cũng có một số tiểu bang có các hướng dẫn cụ thể cần phải tuân theo. Dưới đây là một số điều cần lưu ý:
– Nếu bạn dự định ở lại Canada từ 6 tháng trở xuống, bạn được coi là người không cư trú, tuy nhiên nếu bạn muốn ở lại lâu hơn 6 tháng cho một năm, bạn cần phải xin trở thành thường trú nhân Canada.
– Hãy nói chuyện với luật sư để hỗ trợ bạn về các thủ tục giấy tờ theo yêu cầu của các ngân hàng và công ty môi giới Canada, đặc biệt nếu bạn hiện không sống ở Canada
– Vào tháng 4 năm 2017, Chính phủ Ontario đã áp dụng Thuế đầu cơ không thường trú loại thuế 15% đối với việc mua nhà nhà ở tại vùng GTA thuộc khu vực Toronto của những người không phải là công dân hoặc thường trú nhân của Canada.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Tin Tức Canada,