Người mua nhà lần đầu đang tìm đến các khu vực ngoại ô.

Published on May 4, 2021

Team Quang Lam – Người mua nhà lần đầu đang tìm đến các khu vực ngoại ô.
Cuộc khảo sát của bank ò Montreal cho thấy gần một nửa số người được hỏi trên toàn quốc đang có kế hoạch mua bất động sản đầu tiên của họ bên ngoài trung tâm thành phố.
Với 53% số người được hỏi, nhiều người mua nhà lần đầu sẽ tập trung ở cac khu vực ngoại ô ở tỉnh bang BC và Ontario. Những yếu tố khiến họ tìm kiếm khu vực ngoại ô là khả năng chi trả có (44%), không gian sống lớn hơn có (41%) so với những gì có thể có ở một khu vực đô thị hơn.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: dailyhive.com.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.