Người mua nhà lần đầu đang cảm thấy bị áp lực.

Published on May 21, 2021

Team Quang Lam – Người mua nhà lần đầu đang cảm thấy bị áp lực.
Người mua nhà lần đầu đang cảm thấy bị áp lực. Một cuộc khảo sát mới cho biết những người mua nhà lần đầu đang cảm thấy áp lực của thị trường nhà ở dành cho họ. Khảo sát cho thấy 62% người mua nhà thấp tầng lo lắng về tiền down payment.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1% Source: 680 news, CTV, canadianrealestatemagazine.ca ** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.
Source:canadianrealestatemagazine.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.