Người mua có thể mất tiền đặt cọc nếu họ không hoàn thành giao dịch.

Published on June 23, 2021

Team Quang Lam – Người mua có thể mất tiền đặt cọc nếu họ không hoàn thành giao dịch.
Quý khách nên hết sức cẩn thận khi thực hiện các giao dịch mua bán nhà trong thời gian hiên nay. Đặc biệt khi mua không nên bỏ qua điều kiện về tài chánh.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Internet
** Video được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin