Người dân Canada chú ý! Canada Recovery Benefit CRB tăng từ $13,000 lên $19,000.

Published on March 9, 2021

Quang Lam TV – Người dân Canada chú ý! Canada Recovery Benefit CRB tăng từ $13,000 lên $19,000..
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 9 tháng 3 năm 2021 gồm hai tin chính sau đây:
1.Người dân Canada chú ý! CRB tăng từ $13,000 lên $19,000.
2.Tin thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản tháng hai năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: www.fool.ca, TRREB