Người dân Canada cho rằng nên mở cửa biên giới vào tháng 9 – 2021.

Published on June 2, 2021

Quang Lam TV – Người dân Canada cho rằng nên mở cửa biên giới vào tháng 9 – 2021.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 02 tháng 06 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Người dân Canada cho rằng nên mở cửa biên giới vào tháng 9/2021.
2.Tin thị trường bất động sản: Người nước ngoài mua nhà tại Canada lưu ý (P2).
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: thelourantosgroup.com, Trang Tin Tổng Hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.