Ngân sách khổng lồ của Canada giúp phục hồi kinh tế.

Published on April 21, 2021

Team Quang Lam – Ngân sách khổng lồ của Canada giúp phục hồi kinh tế.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Ngân sách khổng lồ của Canada giúp phục hồi kinh tế.
2.Chính quyền Ontario hủy mộ số quyết định vì bị dân phản đối.
4. Tin thị trường bất động sản: Chuẩn Bị Nhà Để Bán phần 2.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TREEB, Trang thông tin tổng hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.