Ngân Hàng Trung Ương Canada Bất Ngờ Giảm Lãi Suất Lần Nữa, Xuống Còn 0 75% – Quang Lam

Published on March 17, 2020

Ngân Hàng Trung Ương Canada Bất Ngờ Giảm Lãi Suất Lần Nữa, Xuống Còn 0 75% – Quang Lam
Ngân hàng Trung ương Canada hôm thứ Sáu 13/3/2020 đã bất ngờ giảm lãi suất cơ bản thêm 0.5 điểm phần trăm, xuống còn 0.75%.
Tuần trước, trong cuộc họp định kỳ hôm 4/3/2020, ngân hàng trung ương đã giảm lãi suất 0.5 điểm phần trăm, xuống còn 1.25% để giúp nền kinh tế ứng phó với tác động của coronavirus. Quyết định giảm lãi suất lần nữa hôm 13/3 tăng thêm một biện pháp khẩn cấp.