Ngăn Chặn Virus Covid 19 Cần Mang Theo Gì Khi Ra Ngoài – Quang Lam

Published on April 1, 2020

Ngăn Chặn Virus Covid 19 Cần Mang Theo Gì Khi Ra Ngoài – Quang Lam
1. Khẩu trang
2. Kính
3. Găng tay
4. Nước khử trùng tay
5. Xịt cồn