Nếu Ontario Công Bố Tình Khẩn Cấp Trễ Hơn 5 Ngày Thì Số Người Nhập Viện Sẽ Tăng Gâp 4 – Quang Lam

Published on April 30, 2020

Nếu Ontario Công Bố Tình Khẩn Cấp Trễ Hơn 5 Ngày Thì Số Người Nhập Viện Sẽ Tăng Gâp 4 Lần – Quang Lam
Theo báo cáo của Văn phòng trách nhiệm tài chính tỉnh bang nếu tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh bang, đã được chính thức công bố vào ngày 17 tháng 3, chỉ cần trễ thêm 5 ngày nữa thì con số người phải nhập viện có thể sẽ cao hơn gấp 4 lần so với con số bây giờ.