Nên tự bán hay nhờ chuyên viên địa ốc.

Published on March 2, 2021

Team Quang Lam – Nên tự bán hay nhờ chuyên viên địa ốc.
Trong bản tin hôm nay, Quang Lam sẽ cùng bàn về đề tài: Nên tự đăng bảng bán hay nhờ sự trợ giúp của chuyên viên địa ốc? Cả hai cách đều vừa có lợi vừa có hại.
Để giúp quý khách đi đến một quyết định sáng suốt, quý khách có thể tự hỏi mình những câu sau đây:
1. Quý khách sẽ tiết kiệm được khoản tiền huê hồng bán nhà không?
2. Quý khách có thời gian không?
3. Khi tự bán nhà, quý khách phải lo toàn bộ bảng đăng bán nhà, lo toàn bộ khâu quảng cáo.
4. Quý khách có biết định giá nhà bán theo mức thị trường hiện tại không?
5. Quý khách có sẵn sàng và có đủ hiểu biết để thực hiện quá trình sàng lọc người mua trước khi cho họ vào xem nhà?
6. Quý khách có giỏi đàm phán, thỏa thuận giá cả không?
7. Quý kháchc ó kiến thức mới nhất về luật mua bán hay không?
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TRREB