Nên kiểm tra trước khi quyết định mua nhà.

Published on April 26, 2021

Team Quang Lam – Nên kiểm tra trước khi quyết định mua nhà.
Trong trường hợp cạnh tranh để mua nhà trong nhiều năm gần đây. Se có nhiều rủi ro như các vấn đề về móng nhà, hệ thống dây điện, hệ thống ống nước và mái nhà. Đó là những chi phi tốn kém khi sửa chữa tốn kém. Rủi ro còn cao hơn nhiều nếu bạn đang nhìn vào một ngôi nhà cũ chưa từng được sửa sang lại. Người mua có thể bị từ chối bảo hiểm nhà hoặc bị tính phí cao hơn nhiều cho đến khi các hạng mục có vấn đề được khắc phục.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.
Source: www.canadianrealestatemagazine.ca, www.narcity.com