Năm 2020 canada đứng hạng nhì về tổng thế, hạng nhất về chất lượng cuộc sống

Published on February 26, 2020

Năm 2020 canada đứng hạng nhì về tổng thế, hạng nhất về chất lượng cuộc sống
Báo cáo Các quốc gia Tốt nhất năm 2020, một dự án xếp hạng và phân tích của nhật báo Mỹ US News, đánh giá cảm nhận về 73 quốc gia theo nhiều hạng mục.
Năm 2020 canada đứng hạng nhì về tổng thế, hạng nhất về chất lượng cuộc sống
Các hạng mục như ảnh hưởng kinh tế, sức mạnh quân sự, giáo dục và chất lượng cuộc sống giúp xác định những quốc gia nào có ảnh hưởng nhất trên phạm vi toàn cầu.