Một Số Tỉnh Của Canada Bắt Đầu Nới Lỏng Các Hạn Chế – Quang Lam

Published on May 5, 2020

Một Số Tỉnh Của Canada Bắt Đầu Nới Lỏng Các Hạn Chế – Quang Lam
Ontario, Quebec, Alberta, Manitoba và Saskatchewan nằm trong số những nơi chuẩn bị bước ra khỏi hạn chế đi lại bằng cách cho phép nối lại một số hoạt động kinh tế và xã hội đã bị tạm dừng trong hơn một tháng do đại dịch.