Một Bệnh viện Toronto lần đầu tiên không có bệnh nhân COVID 19

Published on June 19, 2021

Quang Lam TV – Một Bệnh viện Toronto lần đầu tiên không có bệnh nhân COVID 19
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Một Bệnh viện Toronto lần đầu tiên không có bệnh nhân COVID-19.
2. Trả bớt nợ là ưu tiên tài chính số một của người Canada trong năm 2021.
3.Tin thị trường bất động sản: Giá thuê nhà ở Toronto tăng trở lại.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: dailyhive.com, toronto.ctvnews.ca, Trang Tin Tổng Hợp
** Video được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin