Mississauga Hoãn Thuế Nhà Đất 90 Ngày Tạm Miễn Vé Xe Bus – Quang Lam

Published on March 23, 2020

Mississauga Hoãn Thuế Nhà Đất 90 Ngày, Tạm Miễn Vé Xe Bus – Quang Lam
Tại cuộc họp ngày 19/3/2020, Hội đồng Khẩn cấp Đặc biệt đã quyết định tạm thời cho hoãn đóng thuế nhà đất, cho đi xe buýt miễn phí và ngưng ghi giấy phạt cho một số hình thức vi phạm đậu xe.