Minh Bạch Và Trung Thực Có Thể Cứu Người- Quang Lam

Published on April 3, 2020

Minh Bạch Và Trung Thực Có Thể Cứu Người- Quang Lam
Video Minh Bạch Và Trung Thực Có Thể Cứu Người
Khi đưa ra số liệu số người nhiễm bệnh, số người thiệt mạng chúng ta cần phải biết thêm con số mẫu thử, đây là cốt lỗi của vấn đề tại sau có quốc gia con số tăng lên chống mặt, một số nơi con số thật an toàn.
Cái giá phải trả cho sự dối trá là gì? Là 50 triệu nhân mạng cho đại dịch cúm Tây Ban Nha (1918-1920), gấp 2.5 lần con số thiệt mạng của toàn thế giới trong 4 năm Thế Chiến Thứ Nhất (1914-1918)! (chỉ có 20 triệu).
Châu Âu và Bắc Mỹ đã học được bài học trung thực và minh bạch đó. Nhiều quốc gia khác thì chưa.
Nguồn David Huynh