Luật Cho Thuê Condo Ngắn Hạn P2 – Quang Lam

Published on February 5, 2020

Luật Cho Thuê Condo Ngắn Hạn P2
Hiện nay, ước chừng khoảng 50% tổng số những căn hộ đang được cho thuê theo dạng ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng, và có khi sẽ ngưng hoạt động vì lý do chi phí và những luật lệ mới. Trước khi ban hành luật lệ này, những chủ nhân có ý định mua condo để cho thuê dưới dạng nhà nghỉ chỉ cần được luật condo riêng cho phép, nay những chủ nhân này phải tuân theo luật thành phố. Trong nhiều trường hợp, quý khách chủ nhân còn phải mua thêm bảo hiểm nhà cửa để tránh những tranh chấp cá nhân hay tranh chấp chấn thương, thương tích cá nhân, trong lúc cho thuê nhà.