Luật Cho Thuê Condo Ngắn Hạn (P1) – Quang Lam

Published on February 5, 2020

Luật Cho Thuê Condo Ngắn Hạn (P1)
Luật cho thuê ngắn hạn do thành phố Toronto ban hành nay đã được áp dụng. Không bao lâu, ban điều hành trong các khu condo sẽ phải đối đầu với những thay đổi này để điều chỉnh luật riêng trong condo sao cho phù hợp với luật thành phố. Những căn hộ condo hiện tại đang được cho mướn theo từng đêm sẽ không còn được cho phép hoạt động. Trong toàn khu vực đại đô thị Toronto, có khoảng 5,000 căn hộ sẽ bị ảnh hưởng bởi luật mới này.