Lời Tâm Sự Của Một y tá Đêm Nay Là Đêm Cuối Cùng Tôi Ôm Con Ngủ…- Quang Lam

Published on April 26, 2020

Lời Tâm Sự Của Một y tá Đêm Nay Là Đêm Cuối Cùng Tôi Ôm Con Ngủ…- Quang Lam
Một y tá phòng cấp cứu ở Mỹ mới đây đã chia sẻ những sự thật đau lòng mà đội ngũ y bác sĩ phải trải qua trong dịch bệnh. Cuộc sống gia đình cô bị đảo lộn hoàn toàn. Cô hi vọng sau khi nghe câu chuyện của mình, mọi người sẽ nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội, để bảo vệ bản thân họ và cộng đồng.
Nguồn: Internet