Liên Bang Và Ontario Cam Kết 1 4 Tỷ Đô Trợ Cấp Nhà Ở Cho Gia Đình Thu Nhập Thấp – Quang Lam

Published on February 23, 2020

Liên Bang Và Ontario Cam Kết 1 4 Tỷ Đô Trợ Cấp Nhà Ở Cho Gia Đình Thu Nhập Thấp
Chính phủ liên bang và chính quyền tỉnh bang cho biết họ sẽ đầu tư 1.4 tỷ đô-la để giúp các gia đình có thu nhập thấp ở Ontario về chi phí nhà ở.