Liên Bang Lại Nới Lỏng Điều Kiện Cho Vay Khẩn Cấp CEBA Dành Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ – Quang Lam

Published on May 24, 2020

Liên Bang Lại Nới Lỏng Điều Kiện Cho Vay Khẩn Cấp CEBA Dành Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ – Quang Lam
Thủ tướng Justin Trudeau hôm 19/5/2020 nói rằng chính phủ một lần nữa nới lỏng điều kiện cho doanh nghiệp vay ứng phó khẩn cấp.
Chính phủ liên đang có chương trình giúp doanh nghiệp vay được nhà nước bảo lãnh tới tối đa $40,000 để trang trải chi phí duy trì hoạt động của doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Và nay, khi có thêm nhiều cơ sở kinh doanh chuẩn bị mở lại, thủ tướng nói rằng sẽ có thêm nhiều loại doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chương trình này.