Lễ Thượng Kỳ Tại Chùa Pháp Vân 2018 – Quang Lam TV

Published on January 2, 2018

Lễ Thượng Kỳ Tại Chùa Pháp Vân 2018 – Quang Lam TV
Photos: Do Nghia, Ce Lavie
Lễ Thượng KỲ Tại Chùa Pháp Vân được tổ chức ngáy 1-1-2018 theo thông lệ hằng năm.
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV