Làn sóng thứ ba của COVID 19 ‘tàn phá’ Toronto.

Published on April 14, 2021

Quang Lam TV – Làn sóng thứ ba của COVID 19 ‘tàn phá’ Toronto.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Làn sóng thứ ba của COVID-19 ‘tàn phá’ Toronto.
2. Trường học ở Ontario sẽ đóng cửa vô thời hạn.
3. Canada có thêm 303,000 việc làm trong tháng 3, thất nghiệp giảm
4. Tin thị trường bất động sản:
Condos mua vài năm trước và nhận vào năm 2020 có lợi nhuận cao.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111 ☎️
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.