Lãi suất và thị trường bất động sản Canada

Published on April 3, 2022

Lãi suất và thị trường bất động sản Canada
Từ năm 2017 đến năm 2018, Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất từ 0.75%, 1%, 1.25%, 1.5% và sau đó là 1.75%. Các mức tăng này đã làm giảm tốc độ tăng giá nhà hàng năm từ tỷ lệ phần trăm hai con số xuống gần như 0%.
Để đối phó với COVID-19, lãi suất của Ngân hàng Canada đã giảm ba lần vào tháng 3 năm 2020 1.25%, 0.75% và sau đó là mức thấp lịch sử 0.25%.
Vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất lên 0.5%, đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ này được tăng lên kể từ năm 2018.
Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến sẽ tăng lãi suất nhiều lần hơn trong năm nay và có thể vào năm 2023
Qua những số liệu trên Quang Lam nhận thấy giá nhà trong những ngày tới sẽ tăng chậm lại và hy vọng sẽ bình ổn vào cuối năm.
Thinking about Buying – Selling your home?
👉👉 CALL/TEXT Team Quang Lam for details
☎️ (416) 804 – 05111
☎️ (416) 669 – 7363
Nguồn: dailyhive.com