Kinh Tế Canada Bị ảnh Hưởng Khi Bị Gián Đoạn Luồng Du Học Sinh Quốc Tế – Quang Lam

Published on May 6, 2020

Kinh Tế Canada Bị ảnh Hưởng Khi Bị Gián Đoạn Luồng Du Học Sinh Quốc Tế – Quang Lam
Canada là một trong những quốc gia thu hút nhiều du học sinh quốc tế từ các nước châu Á. Tính đến cuối năm 2019, có hơn 642.000 du học sinh nước ngoài đang theo học tại Canada và Ấn Độ là “nguồn cung” sinh viên lớn nhất cho các cơ sở đào tạo ở “xứ sở lá phong”. Trong khi đó, Việt Nam hiện có trên 21.000 du học sinh tại Canada, là một trong 5 nước đứng đầu về số lượng và một trong 3 nước dẫn đầu về tốc độ tăng sinh viên trong năm qua. Trong năm 2019, số sinh viên nước ngoài tại Canada tăng 13% so với năm trước và tăng tới 95% kể từ năm 2014.