Kiến nghị phản đối việc tăng lương của Bác Sĩ Canada – Quang Lam TV

Published on March 10, 2018

Kiến nghị phản đối việc tăng lương của Bác Sĩ Canada – Quang Lam TV
Hàng trăm bác sĩ Canada, các chuyên gia y tế, cũng như sinh viên y khoa, đã ký một bản kiến nghị phản đối việc tăng lương.
Các bác sĩ tại Canada đang phản đối việc tăng lương vì họ muốn chuyển tiền lại để giúp y tá, nhân viên và bệnh nhân nghèo.
Theo một báo cáo tháng 9 năm 2017 của Viện thông tin Y tế Canada, một bác sĩ Canada trung bình năm 2016 thu được $260.924 CAD.
Các Bác Sĩ Cananada chống lại 500 triệu đô la tăng lương cho các bác sĩ chuyên khoa, và gọi việc tăng lương là “không đứng đắn”.

Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV