Khoảng 90% người dân Canada sẵn sàng tiêm Vaccine.

Published on June 17, 2021

Quang Lam TV – Khoảng 90% người dân Canada sẵn sàng tiêm Vaccine.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Khoảng 90% người dân Canada sẵn sàng tiêm Vaccine.
2. Canada đã kiểm soát được đại dịch Covid 19.
3.Tin thị trường bất động sản: Giá nhà trung bình của Canada tăng 41.9%.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: 680 news, Trang Tin Tổng Hợp, rates.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.