Hợp Đồng Bán Nhà Phần2.

Published on June 8, 2021

Team Quang Lam – Hợp Đồng Bán Nhà Phần2.
Sau mục Ủy Quyền là các phần thông tin căn nhà. Đây là phần hết sức quan trọng và có hiệu lực hợp pháp nên phần này phải được ghi rõ một cách chính xác. Chuyên viên địa ốc sẽ giúp quý vị điền những phần này, tuy nhiên, quý vị cũng nên biết qua những đề mục trong đó. Để giúp điền phần này, quý vị cần đưa cho chuyên viên địa ốc một số giấy tờ có thông tin căn nhà.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TREEB, Trang Tin Tổng Hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.