Hợp Đồng Bán Nhà Phần1

Published on June 8, 2021

Team Quang Lam – Hợp Đồng Bán Nhà Phần1
Công ty địa ốc và người bán cần phải hoàn tất những mẫu đơn sau
1. Working With a Realtor
2. MLS Data Information
3. Listing Agreement
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: 680 news, TREEB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.