Hợp Đồng Bán Nhà Phần1

Published on August 7, 2021

Hợp Đồng Bán Nhà Phần1
Công ty địa ốc và người bán cần phải hoàn tất những mẫu đơn sau
1. Working With a Realtor
2. MLS Data Information
3. Listing Agreement
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: 680 news, TREEB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.