Hồng Ngọc Toronto Canada – Vùng Trời Bình Yên – Quang Lam TV

Published on September 27, 2017

Hồng Ngọc Toronto Canada – Vùng Trời Bình Yên – Quang Lam TV
Hồng Ngọc at Toronto, Canada
VSHOW 9
Hồng Ngọc, Ưng Hoàng Phúc, Minh Tuyết
The Liberthy Band
Âm Thanh, Ánh sáng: Nguyễn Luận, Nguyễn Luận
Photo Dat Huynh

Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV