Hơn 40% thanh niên được sự giúp đỡ tài chính từ cha mẹ khi mua nhà

Published on February 28, 2022

Hơn 40% thanh niên được sự giúp đỡ tài chính từ cha mẹ khi mua nhà.
Theo một cuộc thăm dò mới do Hiệp hội Bất động sản tỉnh bang Ontario cho thấy 41% cha mẹ có con từ 18 đến 38 tuổi đã giúp đở con cái của họ cho việc sở hữu nhà, với số tiền trung bình khoảng hơn $70.000.
👉 Khi quý khách có thắc mắc hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111
hoặc 416- 669-7363
để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà và condos
❤️ Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong nhứng video kỳ tới.