Homestay Những Điêu Cần Biết (P2) – Quang Lam TV

Published on September 14, 2019

Homestay Những Điêu Cần Biết (P2) – Quang Lam TV
Phụ Huynh và Du Học Sinh cần tìm hiểu về Homestay tại Toronto Canada nên xem qua 3 Videos này.
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV