Hầu hết những người mua nhà lần đầu ở Toronto lo lắng về tiền down payment.

Published on May 18, 2021

Team Quang Lam – Hầu hết những người mua nhà lần đầu ở Toronto lo lắng về tiền down payment.
Theo kết quả của cuộc khảo sát gần đây của những người mua nhà lần đầu tại Canada trong năm 2021, có khoãng 75% người mua nhà lần đầu tiên ở Toronto cho biết họ lo lắng sẽ bỏ lỡ việc mua nhà vì không có đủ tiền down payment.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: dailyhive.com.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.