Hai Máy Bay Tới Trung Quốc Để Vận Chuyển Vật Tư Y Tế Trở Về Tay Không – Quang Lam

Published on April 23, 2020

Hai Máy Bay Tới Trung Quốc Để Vận Chuyển Vật Tư Y Tế Trở Về Tay Không – Quang Lam
Hai Máy Bay Tới Trung Quốc Để Vận Chuyển Vật Tư Y Tế Trở Về Tay Không.
Thủ tướng Canada chia sẻ “Thật không may, trong tình huống này, máy bay đã phải cất cánh mà không nhận được hàng hóa… Chúng ta đang đấu tranh trong một môi trường quốc tế rất cạnh tranh và mọi người đều đang tìm kiếm trang bị y tế bảo hộ cá nhân”.
Nguồn: Internet