Hạ Viện Canada Lần Đầu Tiên Họp Trực Tuyến – Quang Lam

Published on May 2, 2020

Hạ Viện Canada Lần Đầu Tiên Họp Trực Tuyến – Quang Lam
Phiên họp trực tuyến đầu tiên trong lịch sử 152 năm của Hạ viện Canada diễn ra vào chiều 28/4/2020 với sự tham dự của gần 90% dân biểu.