Giải đáp về cách nộp đơn xin trợ cấp khẩn cấp COVID 19 của chính phủ Canada – Quang Lam

Published on April 2, 2020

Giải đáp về cách nộp đơn xin trợ cấp khẩn cấp COVID 19 của chính phủ Canada – Quang Lam
Chính phủ liên bang hôm thứ Tư 25/3/2020 đã công bố một loại phúc lợi mới, gọi là Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB), để giúp những người chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Kế hoạch mới này kết hợp hai phúc lợi mà chính phủ đã công bố hai tuần trước – Phúc lợi Chăm sóc Khẩn cấp và Phúc lợi Trợ giúp Khẩn cấp. Phúc lợi gộp chung nhằm để thuận tiện hơn cho người dân nộp đơn và nhận tiền. Phúc lợi này cũng dành cho người làm hợp đồng và người tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employed)