Giải đáp thắc mắc về lệnh lưu trú tại nhà Stay at home order của Ontario.

Published on April 11, 2021

Quang Lam TV – Giải đáp thắc mắc về lệnh lưu trú tại nhà Stay at home order của Ontario.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 11 tháng 4 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:

1.Giải đáp thắc mắc về lệnh lưu trú tại nhà (Stay-at-home order) của Ontario phần 2.
2.Tin thị trường bất động sản: Canada giá nhà gia tăng.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: CTV news, Tin tứ Canada
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.