Giá trung bình khu vực GTA giảm nhẹ

Published on April 9, 2022

Giá trung bình khu vực GTA giảm nhẹ
Hội đồng Bất động sản Khu vực Toronto gọi tắt là TRREB cho biết vào tháng 3 năm nay có 10,955 giao dịch đã được báo cáo thông qua hệ thống MLS. Điều này dẫn đến mức giảm 30% so với cùng tháng năm ngoái, khi có 15,628 giao dịch phá kỷ lục được ghi vào tháng 3 năm 2021.
Hầu hết doanh số bán hàng trong tháng 3 được ghi nhận trong khu vực mã vùng 905 của khu vực GTA, nơi có 6,974 bất động sản được giao dịch sang tay. Giao dịch nhà độc lập đã giảm 35.3% so với năm 2021. Tất cả các loại bất động sản, bao gồm condos, nhà semi và townhomes, đều có số bán hàng năm giảm so với tháng trước. Giao dịch condos giảm ít nhất, giảm 17.6% so với cùng kỳ năm ngoái với 3,154 căn được bán trong tháng Ba.
Trong khi giá nhà trung bình của GTA có xu hướng tăng hàng năm vào tháng 3, giá nhà trong tháng 3 năm nay lại giảm so với tháng trước.
Giá bán trung bình trong khu vực GTA giảm khoảng 2.6% so với tháng 2 khi giá trung bình là $1,334,544.
Giá nhà trung bình ở khu vực mã vung 905 cao hơn so với mã vùng 416, ở mức $1,346,331 so với $1,218,546.
Nhà semi trong khu vực mã vùng 905 báo cáo mức tăng giá cao nhất trong tháng 3, tăng 28.9% lên $1,201,097. Những ngôi nhà độc lập trong khu vực mã vùng 416 là nơi đắt nhất trong khu vực GTA, với giá bán trung bình hiện tăng 9.5% so với cùng kỳ năm ngoái lên $1,920,018.
👉👉 CALL/TEXT Team Quang Lam for details
☎️ (416) 804 – 5111
☎️ (416) 669 – 7363
Nguồn: TRREB