Giá thuê nhà ở Toronto bắt đầu tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong hơn một năm qua.

Published on April 22, 2021

Team Quang Lam – Giá thuê nhà ở Toronto bắt đầu tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong hơn một năm qua.
Báo cáo cho thấy mức tăng giá thuê trung bình từ tháng Hai đến tháng Ba ở Toronto không nhiều, ở mức 0.3%, nhưng nó đánh dấu mức tăng đầu tiên được thấy trong hơn một năm. Giá thuê trung bình oToronto đã giảm là 18,7% – mức cao nhất trong tất cả các thành phố được khảo sát trên toàn quốc..
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.
Source: google.com