Giá nhà trung bình tại Mississauga lần đầu tiên vượt qua $1,000,0000.

Published on April 17, 2021

Team Quang Lam – Giá nhà trung bình tại Mississauga lần đầu tiên vượt qua $1,000,0000.
Giá nhà trung bình dường như đang tăng lên ở khắp mọi nơi, và Mississauga không phải là ngoại lệ, với giá nhà trung bình đạt mức cao mới vào tháng trước.
Theo một báo cáo mới từ Hội đồng Bất động sản Khu vực Toronto, lần đầu tiên, giá trung bình của một ngôi nhà ở Mississauga vượt qua 1 triệu đô la với 1,411 giao dịch và giá trung bình là 1,061,988 đô la.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.
Source: dailyhive.com.