Giá nhà trung bình ở Canada đã tăng lên mức $ 716,000.

Published on May 3, 2021

Team Quang Lam – Giá nhà trung bình ở Canada đã tăng lên mức $ 716,000.
Giá nhà đang tăng vọt, với giá trung bình trên toàn quốc hiện là $ 716.828, theo hệ thống MLS của Hiệp hội Bất động sản Canada. Con số này đã tăng 31,6% trong một năm, mức tăng hàng năm lớn nhất được ghi nhận. Mức giá này cũng đã không hạn chế được nhu cầu; doanh số bán hàng trong tháng 3 đã tăng 70% so với một năm trước.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Trang Tin Tổng Hợp.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.