Giá nhà trung bình của Canada tăng 41 9%.

Published on June 16, 2021

Team Quang Lam – Giá nhà trung bình của Canada tăng 41 9%.
Với giá nhà trung bình trên toàn quốc của Canada tăng 41.9% trong 12 tháng qua, những người mua nhà lần đầu hầu như chưa bao giờ cảm thấy khó mua nhà như vậy.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: rates.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.