Giá nhà ở Toronto rất dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi của thị trường.

Published on April 6, 2021

Team Quang Lam – Giá nhà ở Toronto rất dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi của thị trường.
Thị trường bất động sản Toronto đã tăng vọt trong năm qua, với các bất động sản được bán chỉ trong vài ngày với giá cao hơn mức yêu cầu và nhiều người đã tranh nhau để mua.
Theo một đánh giá thị trường nhà ở mới của Canada Mortgage and Housing, thành phố Toronto hiện được coi là rất dễ bị ảnh hưởng trước sự điều chỉnh hay thay đổi của thị trường về giá nhà ở.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: dailyhive.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.